X

Welkom!

Het Anker te Zevenbergen is het verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente van Zevenbergen.

Op deze site staat een overzicht van de huidige gebruikers van 'Het Anker'.
Verder staat er een fotoreportage van de sloop van het verenigingsgebouw 'De Ark'
en van de nieuwbouw van 'Het Anker' op.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Moerbergen.nl.

Zie ook: kerkgebouw: 4761CD4.nl
gemeentesite: hervormdzevenbergen.nl

?